Kim Dung , Thanh Phú,
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: English language -- Textbooks for foreign speakers;
Sách được bố cục thành 5 phần rõ ràng, các tình huống đàm thoại được trình bày theo chủ đề giúp bạn dễ dàng tham khảo chủ đề mà mình quan tâm. Các từ vựng được giải thích đầy đủ, ý nghĩa tiêu biểu phù hợp với ngữ cảnh đặt ra, cùng với các câu nói thường gặp khi giao tiếp.
Bùi Trung Hưng, Nguyễn Văn Nam,
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: An toàn lao động;
Nghiệp vụ công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2010 - Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
Quý Long, Kim Thư,
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Thuế -- Quản lý -- Luật và ban hành luật -- Việt Nam;
Chính sách thuế năm 2012 - Văn bản chi tiết thi hành quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và xử lý nợ đọng thuế
Phạm Thanh Liêm, Vũ Thu Hằng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thị Thu ,
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Kế toán; Kế toán -- Mỹ;
Nội dung cuốn sách bao gồm: Môi trường kế toán; Mô hình kế toán cơ bản; Kế toán trong công ty thương mại; Kế toán tài sản ngắn hạn; Kế toán tài sản dài hạn; Kế toán nợ phải trả; Kế toán vốn của thành viên góp vốn và góp vốn cổ phần.
Nguyễn Đức Lân, Phạm Thị Thoa,
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Nghiệp vụ khách hàng;
Cuốn sách bao gồm những nội dung như: Làm tốt công việc chuẩn bị trước khi giao dịch; Quản lý tốt mục tiêu khách hàng của bạn; Sách lược chủ động tấn công trong giao tiếp; Kỹ năng ứng đối với khách hàng có hiệu quả; Giữ sự hỗ trợ tốt cho khách hàng; Chuẩn bị nắm bắt tâm tư khách hàng; v.v...

Library NewsMã sinh viên: